کود کامل به چه معنی است؟

  • AdminAgri
  • Industry
کود کامل کود مخلوطی است که سه عنصر معدنی اصلی برای رشد گیاه را دارد، این عناصر عبارتند از : نیتروژن ، فسفر و پتاسیم که به شکل های پتاس ، اسید فسفریک و نیتروژن وجود دارند.

تفاوت کودهای پودری و مایع

  • AdminAgri
  • Industry
کودهای پودری یا بلوری از دانه های جامد بلوری تشکیل شده اند و کودهای مایع از پودرهایی که در آب حل میشوند یا مایعاتی که با آب حل میشوند تشکیل میشوند. گیاهان معمولاً کودهای حل شونده در آب را راحت تر جذب میکنند اما کودهای پودری به مدت زمان بیشتری برای حل شدن یا تجزیه شدن نیاز دارند و پس از فرایند حل شدن، گیاهان میتوانند از مواد معدنی آنها استفاده کنند.

پیت ماس در باغبانی

پیت ماس ابتدا در اواسط قرن بیستم در دسترس مردم قرار گرفت و از آن دوران تا کنون انقلابی در کاشت گیاهان ایجاد کرده است. پیت ماس این قابلیت را دارد که مصرف آب را درخاک مدیریت کند و مواد معدنی را برای مدت زمان بیشتری در خاک نگه دارد و همچنین بافت و پایداری خاک را حفظ میکند.

انواع خاک و تفاوت های آنها

در مورد طبقه بندی انواع خاک اتفاق نظر وجود ندارد و باید در نظر داشته باشید که صنعت های مختلف انواع خاک خود را دارند. انواع خاک ها معمولاً با توجه به محتویات خاک نامگذاری میشوند، مانند: ماسه، رس ، سیلت. انواع خاک از این سه نوع اصلی ریشه میگیرند. برای درک تفاوتها باید به اندازه ذرات خاک توجه کنیم، هرچه ذرات کوچکتر باشند، هوای کمتری بین آنها نفوذ میکند و محکمتر به هم میچسبند که این موضوع از خصوصیات خاک رس است.

آشنایی با انواع بذرها

بذرها تخمچه های بارور شده ای هستند که پس از باروری و گرده افشانی گیاهان جمع آوری می شوند. بذر پس از جوانه زنی، گیاه سالمی را بوجود می آورد. هر تکه گیاهی مانند پیاز گل،برش گیاه، قلمه، ساقه یا ساقه پیاز گل، ریشه گیاه، برآمدگی ریشه گیاهان همگی جزو بذرها محسوب می شوند.