حشره کش هگزافلومورون 10% ای سی

نام تجاری: هگزافلومورون 10% ای سی

حشره کش سیستمیک و گوارشی که از سنتزکیتین جلوگیری میکند

از گروه ( BENZOY LUREA) می باشد

درجه خطر: U (سمیت حادی ندارد)

دوره کارنس: 29روز برای پسته و 15روز برای مرکبات

طریقه مصرف حشره کش هگزافلومورون: قبل از مصرف بطری را خوب تکان داده و به آرامی مقدار موردنیاز حشره کش را به مخزن سمپاش در حالیکه بصورت فعال آن را هم میزنید، اضافه کنید

سپس با اضافه کردن مقدار آب موردنیاز مخزن را به حجم موردنظر برسانید.

بهتراست در زمان اجرای سمپاشی، مخزن سمپاش پیوسته در حال اختلاط باشد

بسته بندی: 10بطری 1لیتری در هر کارتن

تلفن سفارشات:

02636711300

02636711400

02191010401

02191010402

واتساپ و تلگرام سفارشات: 09904422401

چاپ  ایمیل