اتیون هندی - ای سی 47%

نام تجاری: اتیول

فرمولاسیون: EC47%

معرفی محصول:

- این حشره کش از گروه سموم فسفر آلی با خاصیت تماسی ، گوارشی و غیرسیتمیک و با اثر قطعی روی آفات میباشد. اتیون علیه شپشک ها و سپردارهای درختان میوه سردسیری و مرکبات مورد استفاده قرار میگیرد.

همچنین در صورت مصرف این حشره کش همراه با روغن قادر به از بین بردن تخم حشرات،کنه ها و شپشکها نیز میباشد.

مواردمصرف:

- درختان میوه سردسیری- مرکبات

- حشره کش اتیون کشنده

- تخم حشرات شته ، کنه ، شپشک

زمان مصرف:

اغلب زمستان به همراه روغن ولک برای مقابله با تخم آفات مانند شته و شپشک و ...

دوره کارنس: 10روز

قابلیت اختلاط: اتیون با اغلب حشره کش ها بجز ترکیبات قلیایی قابل اختلاط است.

دُز مصرف: در 100 لیتر آب

سمپاشی: 100الی 200 سی سی به همراه 0.5 الی 1 لیتر روغن ولک

تولید کشور هند

بسته بندی: 10 بطری 1لیتری در هر کارتن

تلفن سفارشات:

02636711300

02636711400

02191010401

02191010402

واتساپ و تلگرام سفارشات: 09904422401

چاپ  ایمیل