کودها و محرک های رشد شیمیایی و معدنی به صورت تک عنصری و ان پی کا و ام کا پی و اس اُ پی بهترین تولیدکنندگان جهان و ایران در سبد توزیع شرکت دلتا قرار دارد.
 وقتی صحبت از کود به میان می‌آید، اگر مقرون‌به‌صرفه‌ترین محصول را با بیشترین میزان کنترل و غلظت می‌خواهید، پودر و کود دانه‌ای مزایای زیادی نسبت به مایع دارند..