کود قارچ کش ارگانیک بیوهلث

کودی آلی و محلول در آب است که بر پایه اسیدهیومیک ( هومات پتاسیم ) ، جلبک دریایی و میکروارگانیسم ها (باکتری ها و قارچ های مفید ) ساخته شده است.

مزایای استفاده از بیوهلث:

- مقاومت گیاه را در برابر تنشهای غیر زیستی ( خشکسالی ، بیماری ، دمای بالا یا پایین و تنش نمکی ) افزایش می دهد.

- مقاومت گیاه را در برابر استرس بیوتیکی ( عوامل بیماری زا ) را افزایش می دهد.

- تشکیل خاکهای سالم و فعال را تحریک می کند.

زمینه های کاربرد:

- کشاورزی

- تولید سبزیجات

- تولید میوه

- بسترکشت

- چمن و محوطه سازی

- درمان بذر

محصول کشور آلمان

بسته بندی : 12 پاکت 1 کیلوگرمی در هر کارتن

درجه کیفی بسیار بالا

تلفن سفارشات:

026-36711300

026-36711400

021-91010401

021-91010402

واتساپ و تلگرام سفارشات:

09904422401

چاپ  ایمیل